Cihan Group

İK POLİTİKAMIZ

ANASAYFA » İK POLİTİKAMIZ

STRATEJİK İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİMİZİN YAPISI

Stratejik insan kaynakları yönetimi; iş performansını arttırmak, yenilik ve esnekliği teşvik eden örgütsel kültürler geliştirmek amacıyla insan kaynakları yönetiminin stratejik amaçlarla birleştirilmesidir.

Statik değil, dinamik bir yapıya sahip olan Stratejik İnsan Kaynakları yönetimimiz; iş odaklı değil, işi yönlendiren insan odaklıdır. İnsanı, bir maliyet unsuru olarak değil, önemli bir girdi olarak görür. Geleneksel kalıp ve normlar yerine misyon, vizyon ve değerlere odaklı bir faaliyet yürütür.

Klasik yönetim anlayışlarına karşı olan Stratejik İnsan Kaynakları yönetimimiz, Toplam kalite yönetimi eksen alır.

Bilgiye odaklanan bir işleyişe sahip olan ve proaktif davranışları teşvik eden Stratejik İnsan Kaynakları yönetimimiz, operasyonel faaliyet yerine danışmanlık hizmeti verir.

Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimimizin Amaçları şöyle özetlenebilir.

Sonuç olarak; Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimimiz, işletmelerimizin personel seçimi, eğitim ve geliştirilmesi, kariyer yönetimi, performans yönetimi, ücret yönetimi, sağlık ve güvenlik gibi modern yönetim aktiviteleri ile geleneksel personel yönetimi stratejilerinin bütünleştiği bir yönetim anlayışı olarak personel yönetiminin çok gelişmiş bir versiyonu olarak STRATEJİK İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİM SİSTEMİ olarak uygulanmaktadır.